املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

استاندار یزد بر تشدید نظارت بر بازار مسکن و اجاره تاکید کرد


یزد – ایرنا – استاندار یزد بر تشدید نظارت بر بازار مسکن و اجاره و اتخاذ سازوکارهایی برای مدیریت بهتر مسائل در این حوزه تاکید کرد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85432978/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%DB%8C%D8%B2%D8%AF-%D8%A8%D8%B1-%D8%AA%D8%B4%D8%AF%DB%8C%D8%AF-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D8%B1%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D9%88-%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D9%87-%D8%A8%D9%87%D8%A7-%D8%AA%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D8%AF-%DA%A9%D8%B1%D8%AF

  هشت هزار و 218 واحد مسکونی در استانداری اردبیل ساخته شد