املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

با استقبال از ورود فناوری و سرمایه چینی به بازار مسکن به خودکفایی نسبی در صنعت ساختمان رسیده ایم.

پژمان گوزی رئیس انجمن صنفی کارفرمایی صنعت ساختمان با اشاره به بحث حضور چینی ها در حوزه مسکن ایران از ورود فناوری و سرمایه چینی به کشور استقبال و با استفاده از مصالح و نیروی کار چینی مخالفت کرد. – رئیس انجمن صنفی صاحبان صنعت ساختمان: در صنعت ساختمان از خودکفایی برخورداریم.
منبع خبر: خبرگزاری بازار
طبقه بندی اخبار: اقتصادی

منبع: https://www.ghatreh.com/news/nn14021227255053275136/%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%B1-%D8%B5%D9%86%D8%B9%D8%AA-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%DA%A9%D9%81%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%86%D8%B3%D8%A8%DB%8C-%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D9%87-%D8%A7%DB%8C%D9%85%26%23124%3B-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%A8%D8%A7%D9%84

  پیش بینی می شود 47 هزار خانه شخصی در استان اصفهان بسازد