املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

تحویل 450 واحد مسکونی به زنجانی ها


زنجان – ایرنا – مدیرکل کمیته امداد استان زنجان گفت: امروز 450 واحد مسکونی به همراه سایر مناطق کشور تحویل مردم زنجان شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85445779/%DB%B4%DB%B5%DB%B0-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D8%A8%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B2%D9%86%D8%AC%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88%D8%A7%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%B4%D8%AF

  خرید 90 هزار تن فولاد برای ایمن سازی جنبش ملی مسکن در برابر گرانی