املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

خدمات زیربنایی طرح نهضت ملی مسکن در همدان ایجاد می شود


همدان – ایرنا – معاون معماری و شهرسازی اداره کل راه و شهرسازی همدان گفت: خدمات زیربنایی لازم برای سکونت در مناطق اجرای طرح های نهضت ملی مسکن با همکاری متولیان در حال ایجاد است.

منبع: https://www.irna.ir/news/85450205/%D8%AE%D8%AF%D9%85%D8%A7%D8%AA-%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D8%A8%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF-%D9%85%DB%8C-%D8%B4%D9%88%D8%AF

  سقف اجاره بها در تهران تعیین شده است