املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

خرید 90 هزار تن فولاد برای ایمن سازی جنبش ملی مسکن در برابر گرانی


تهران – ایرنا – سال گذشته دولت با خرید 90 هزار تن فولاد مورد نیاز یکساله طرح های نهضت ملی مسکن تلاش کرد تا این پروژه ها را از گرانی در امان نگه دارد. برنامه ای که برای خرید سیمان دنبال خواهد شد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85420169/%D8%AE%D8%B1%DB%8C%D8%AF-%DB%B9%DB%B0-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AA%D9%86-%D9%81%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AF-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%DB%8C-%D8%A8%DB%8C%D9%85%D9%87-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1-%D8%A7%D9%81%D8%B2%D8%A7%DB%8C%D8%B4

  امضای قرارداد اجرای 125 هزار و 700 واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید تا پایان سال جاری