املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

واحدهای در حال ساخت طرح نهضت ملی مسکن در همدان بالغ بر 33 هزار واحد است.


همدان – ایرنا – مدیرکل راه و شهرسازی استانداری همدان گفت: عملیات ساخت واحدهای مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در استانداری به سرعت در حال اجراست و تعداد واحدهای در حال ساخت به آن رسیده است. 33 هزار واحد مسکونی در همدان برای مسکن حمایتی و بخشهای نهضت مسکن روستایی و ملی.

منبع: https://www.irna.ir/news/85447275/%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%D8%B7%D8%B1%D8%AD-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA-%D9%85%D9%84%DB%8C-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%86-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%85%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%87-%DB%B3%DB%B3-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF

  رکود مسکن در سال 1403 هجری قمری ادامه یافت