املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

پرداخت 4600 میلیارد تومان تسهیلات القرض الحسنه / 3000 میلیارد تومان کمک به ایتام


تهران – ایرنا – کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی حمایتی در صدد رفع بسیاری از مشکلات اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی برای اقشار محروم جامعه است که در سال گذشته به دستاوردهایی از جمله پرداخت 4600 میلیارد تومان تسهیلات قرض الحسنه به این نهاد دست یافت. نیازمندان و کمک های 3 هزار میلیارد تومانی و تومانی حامی ایتام و بی سرپرست در پرونده دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85405538/%D9%BE%D8%B1%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B6%DB%B0%DB%B0-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF-%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AA%D8%B3%D9%87%DB%8C%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%82%D8%B1%D8%B6-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%87-%DA%A9%D9%85%DA%A9-%D8%B3%D9%87-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D9%85%DB%8C%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%B1%D8%AF

  با کمتر از 2 میلیارد دلار در تهران صاحب خانه شوید