املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

پیش بینی می شود 47 هزار خانه شخصی در استان اصفهان بسازد


اصفهان – ایرنا – مدیرکل راه و شهرسازی اصفهان گفت: قرار است با حمایت بخش خصوصی 47 هزار واحد مسکونی خودمالکی در این استان در قالب طرح نهضت ملی مسکن ساخته شود.

منبع: https://www.irna.ir/news/85431853/%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA-%DB%B4%DB%B7-%D9%87%D8%B2%D8%A7%D8%B1-%D8%AE%D8%A7%D9%86%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%84%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D8%B5%D9%81%D9%87%D8%A7%D9%86-%D9%BE%DB%8C%D8%B4-%D8%A8%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%B4%D8%AF%D9%87-%D8%A7%D8%B3%D8%AA

  دولت تا چه اندازه از نوسانات بازار مسکن سود می برد؟