املاک آریان

اطلاعات املاک

وبلاگ

437 واحد مسکونی ویژه پناهندگان در سیستان و بلوچستان ساخته شد

محمدرضا میری روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا اظهار داشت: همچنین در این مدت 292 مورد تکمیل فضاسازی و 190 مورد تعمیر مسکن برای کمیته امداد سیستان و بلوچستان انجام شد.

وی با اشاره به اینکه یکی دیگر از خدمات کمیته امداد در زمینه حل معضل مسکن مددجویان اعطای وام و سپرده مسکن است، افزود: اعتبار امسال برای پرداخت ودیعه مسکن به خانوارهای استانداری اختصاص یافته است. به ارزش 520 میلیارد ریال.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی سیستان و بلوچستان گفت: با توجه به اینکه موضوع مسکن یکی از نیازهای اساسی و اساسی خانواده ها است، خدمات مسکن همواره در رأس برنامه های کمیته امداد قرار دارد.

منبع: https://www.irna.ir/news/85526689/%DB%B4%DB%B3%DB%B7-%D9%88%D8%A7%D8%AD%D8%AF-%D9%85%D8%B3%DA%A9%D9%88%D9%86%DB%8C-%D9%88%DB%8C%DA%98%D9%87-%D9%85%D8%AF%D8%AF%D8%AC%D9%88%DB%8C%D8%A7%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D9%88-%D8%A8%D9%84%D9%88%DA%86%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86-%D8%B3%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%87-%D8%B4%D8%AF

  90 واحد از طرح ملی نهضت مسکن در شهر وامینن اکنون آماده بهره برداری است.